Notion technologies, Marketing in a digital world- Integrated Event Marketing Communication. B2B en B2C evenementen. - 0032 (0) 496 52 92 32

experience marketing in b2b thomas more

experience marketing in b2b

Experience marketing in b2b opdracht

logo Thomas More

 • Omschrijving van de opdracht: In opdracht van Notion Technologies werken we de communicatie rond de voorbereidingsfase van de productlancering van Samsung Galaxy S4 uit. Hierbij maken we gebruik van geïntegreerde marketing op basis van de belangrijkste doelstellingen..Deze inzending behaalde de vierde plaats.
 • Titel: experience marketing in B2B
 • Opmerking: In volgorde van beoordeling komen nog één groep aan bod op ons blog.
 • Opleiding: Thomas More | Communicatiemanagement Campus De Ham, Mechelen
 • Docente: Mevr Veerle Van Goethem, Coördinator Event, docent Frans – Spaans,  Thomas More | Communicatiemanagement, Campus De Ham, Twitter nb
 • Studenten voor deze case:
  • Jolien Vloerberghs   twitter nb
  • Daphne Cornelis   twitter.com/cornelisdaphne
  • Dries Kenis   twitter nb
  • Elma Berman   twitter nb

Experience marketing in B2B

Betalend Eigendom Gegund Social

Voorbereidingsfase:

 • Interne briefing en uitnodiging naar medewerkers. De medewerkers moeten op de hoogte gebracht worden. Het doel hiervan is dat medewerkers mee kunnen denken voor, en meedraaien tijdens de lancering. Zij moeten tenslotte uiteindelijk het product verkopen aan de klant. Doordat ze mee mogen denken en draaien zijn ze perfect op de hoogte van de productlancering en kunnen ze nadien werken aan relatiemarketing. De klant een zo goed en volledig mogelijk advies geven over het product. Zij zullen dit zeer waarderen en positief denken over het bedrijf.
 • Briefing stakeholders. Deze doelgroep zorgt ervoor dat het merk kan bestaan en moet dus met zorg behandeld worden. Ze hebben steeds belang bij de goede werking van het bedrijf en succesvolle verkoop van het product.
 • Uitnodigingen naar de pers toe via de post. Op het moment dat er een nieuw product gelanceerd wordt is het belangrijk dat de pers hiervan weet. Zij zorgen ervoor dat het product en merk bekend gemaakt wordt naar buiten toe. Ze dragen hierbij mee aan een stukje branding van het product en merk.
 • Aankondiging op de website. De productlancering wordt aangekondigd aan de hand van een persbericht op de website. Het doel hiervan is om de traffic naar de website te vergroten. Iets van deze aankondiging kan zorgen voor word of mouth. Daarnaast is er sprake van contentmanagement, omdat er hierdoor gepeild kan worden of het communicatiekanaal, in dit geval de website, kwalitatief goed werkt.
 • Het Intranet is een ideale manier om de medewerkers op de hoogte te houden van het laatste nieuws rond de productlancering. Zo blijven ze betrokken bij het gebeuren. Ook kan men hier de taken doorgeven, zodat iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht.
 • Het grafische drukwerk. Bij het grafische drukwerk van de voorbereiding van de productlancering kunnen we de volgende elementen opnemen: het persbericht, het promotiemateriaal (goodiebags, goodies) en de uitnodigingen naar de pers toe via de post.
  • Via het persbericht wordt de merkbekendheid van het product vergroot. Door de pers en media op de hoogte te brengen komt het merk en het product onder aandacht bij het publiek.
  • Het promotiemateriaal (goodiebags en goodies) wordt in het algemeen gebruikt voor herinnering en bedanking. Door een goodiebag te geven aan de pers en de bezoekers wordt er aandacht geschonken aan klantenbinding/ loyaliteit. In deze goodiebag kunnen verschillende zaken zitten gaandeweg van brochures tot balpennen en USB-sticks.
  • De uitnodigingen van de pers via de post zijn het belangrijkste onderdeel van het evenement. De pers moet op de hoogte gebracht worden en persoonlijk geïnviteerd worden. Dit om het product meer bekendheid te geven, maar ook om de pers loyaal te zijn.

Een catering van hoog niveau geeft een productlancering, en daarmee een bedrijf, een beter aanzien. Deze catering wordt gesponsord door een partner. Hier kan dus een samenwerking worden aangegaan, waar beide partijen beter van worden.

Social media wordt niet gebruikt voor de productlancering tijdens de voorbereidingsfase. Dit wordt vooral gebruikt tijdens en na het evenement. Het is ook niet meteen een communicatievorm die veel wordt gebruikt voor B2B-contacten.

Algemeen is het belangrijk dat op het event mensen dingen zien, geïnspireerd raken, gemotiveerd worden en ervaringen kunnen uitwisselen. Zien, ervaren en ontmoeten moeten centraal staan.