Notion technologies, Marketing in a digital world- Integrated Event Marketing Communication. B2B en B2C evenementen. - 0032 (0) 496 52 92 32

Sociale media integratie duurt te lang

sociale media strategie

Waarom duurt de sociale media integratie zo lang?

De verwachting is dat Facebook aan één miljard gebruikers zal komen tegen eind van dit jaar. Twitter en LinkedIn blijven ook groeien in een razend tempo. Experimentele sociale netwerken zoals Quora en Pinterest worden geaccepteerd.

Hoewel er geen twijfel over bestaat​ dat sociale media deel uitmaakt van ons persoonlijk leven tot in onze zakelijk leefsfeer, is er nog een zekere terughoudendheid bij verschillende KMO’s om het in te zetten.

Diverse redenen liggen hieraan ten grondslag.

Ik vraag me al een tijd af waarom de zogenaamde sociale media revolutie zo traag op gang komt bij kleine en middelgrote bedrijven. Het onlangs gepubliceerde rapport van Sweeney Research laat zien dat slechts 28 procent van de kleine bedrijven en 24 procent van de middelgrote bedrijven actief onderzoek doen naar de mogelijkheden om te investeren in sociale media. Wat erger is  – bijna een kwart van de kleine bedrijven beschikt niet over een strategie om sociale media in te zetten ten behoeve van een eenvoudige doelstelling om verkeer naar hun website te leiden.Om eerlijk te zijn ben ik  niet verrast over deze bevindingen. Het heeft ook te maken met het verenigen van ratio met emotie?

Is het de sociale media strategie of het ontbreken daaraan?

Of het nu onwetendheid is of andere reden heeft, de meeste kleine en middelgrote bedrijven zetten sociale media in  zonder een strategie.

Of is het de uitvoering van de sociale media strategie?

Een sociale media strategie is slechts relevant als ze uitvoerbaar is. Zodra je een sociale media marketing strategie in praktijk brengt, is het belangrijk om je te concentreren op het afstemmen van de uitvoering.

Heel vaak hebben bedrijven behoefte aan een klankbord bij het nemen van beslissingen rond hun sociale media strategie. Moeten ze die  zelf op punt zetten of doen ze beter beroep op gespecialiseerde sociale media experts?

Aangezien de KMO vaak opereert met een beperkt budget, schrikt men er  soms van terug om een specialist in te huren omdat zij dit zien als een extra kost.

Of is het de evaluatie?

De meeste KMO-bedrijven volgen een simpele regel als het gaat om het toepassen van nieuwe technologieën. “Als het de ROI van mijn bedrijf verhoogt dan is het de investering waard.”

Sociale Media is geen uitzondering op deze regel. Pas als bedrijven de toegevoegde waarde van sociale media inzien. Dan pas zullen ze de stap wagen. Enkele succesvolle implementaties kunnen hen dat vertrouwen geven.

Daarom is het belangrijk dat bedrijven de impact van hun sociale media inspanningen duidelijk evalueren. Het evalueren van de ROI van sociale media is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Er is geen enkel criterium op basis waarvan je het succes of falen van uw social media strategie kunt bepalen.

Het definiëren en wegen van harde en zachte KPI’s komt al aardig in de richting. Mijns inziens is het een combinatie van kwaliteitsmanagement, ervaring en toch nog trial and error. Dit is bij elke vorm van innovatie het geval