Notion technologies, Marketing in a digital world- Integrated Event Marketing Communication. B2B en B2C evenementen. - 0032 (0) 496 52 92 32

De waarde van het (een) beeld

de waarde van een beeld

Beeld en beeldvorming

Op dinsdag 15 mei 2012 ging in Bar Buro te Gent de 18e GentM door onder de titel “ de waarde van het beeld”. In ons dagelijks leven worden we overspoeld met beelden. Zowel in professionele als in onze persoonlijke leefsfeer. Het panel probeerde antwoorden te vinden op de vraag “ Wat is de impact van de digitale media  op een professioneel fotograaf, een beeldredacteur van een krant/magazine of een galerijhouder alias blogger?”.  Het werd een gesprek met ( naar goed gewoonte) een open einde.

De waarde van het beeld

Eerst en vooral zijn er diverse vormen van waardebepaling. Economisch, financieel, emotioneel, politiek,enz… Laten we het vooral over het economische aspect hebben. Daar hangt ons voortbestaan van af. De zaakvoerder van Glossy.tv gaf enkele voorbeelden van beeldvorming door de eeuwen heen ( in dit geval schilderijen) die in deze tijd veel waarde hebben(gekregen). De vraag is of de schilder in die tijd de intentie had om iets te maken dat de waarden en normen van de decennia daarna zou overleven. Waarom wordt een schilderij van Edward Munch ( de schreeuw) voor $119,9 Mlj verkocht in 2012? Voor de liefhebbers staat onderaan deze blog de link naar een lijst met de duurste schilderijen ( mocht je een investering overwegen). Langs de andere kant mocht een design studente van Nike $35 ontvangen voor het logo ( en een aandelen portefeuille die nu $600.000 waard is). Probeer daar nu maar eens een prijs op te hangen. Het zegt wel iets over de verhouding van verdienste in functie van het succes die beeldvorming oplevert. Dat het niet altijd duur hoeft te zijn bewijst GentM zelf. Zij zochten een low cost oplossing en vonden die  in het logo van garage Mahy en maakten daarvan een instagram achtige afgeleide. Naar verluid is het origineel nog altijd te bezichtigen op de gevel van het gebouw, gelegen op de kruising tussen de Lammerstraat en de Sint-Pieters-Nieuwstraat. Een stukje verdoken industriële archeologie als het ware.

Hoelang blijft een beeld hangen in de digitale brei van vandaag?

Elke vorm van digitale media heeft de dag van vandaag hetzelfde probleem. Ik heb het in één van mijn vorige blogs al aangehaald. Foto, video, audio, websites, muziek, mode. Ondanks de enorme opportuniteit die het web in zich draagt is het moeilijk om nog origineel te zijn. Er is zoveel beeldmateriaal te vinden op internet. Dit heeft bij de opdrachtgever de valse indruk doen ontstaan dat tijd noch geld moet besteed worden aan een ontwerp. De panelleden waren het met elkaar eens dat hier een stop aan moest toegeroepen worden, anders wordt het eenheidsworst.

De beeldredactie, een broos evenwicht tussen content en marketing belangen

De beeldredactie van een krant werk mijns inziens nog te veel volgens traditionele kaders. Zo zou De Standaard, net zoals een andere krant een bepaalde beeldcultuur hebben die aansluit bij de identiteit van de krant. Dat de adverteerders hun beeldcultuur in lijn moet liggen met die van de krant vond ik nogal ver gaan. Fotografen maken zich deze beeldcultuur eigen als zij voor de krant gaan werken. Kijk maar eens naar het werk van Michiel Hendryckx en Jimmy Kets.

De blogger, hij blogt…

De blogger in het panel vond storende elementen terug in de digitale versie van de krant. Zo werd content grotendeels afgeschermd door advertenties. Toch heeft de krant reclame nodig om te overleven.

 De fotograaf van analoog naar digitaal en daartussen

De fotograaf gaf meer inzicht in zijn verdiensten de dag vandaag. Er dient volgens hem een onderscheid te worden gemaakt tussen kranten en magazines. Voor kranten ligt het tarief op €60 per beeld. Soms komt het er op neer dat hij een dag moet werken voor dit bedrag. Dit tarief werd in geen jaren meer geïndexeerd. Ook hier is de algemene perceptie dat digitale fotografie goedkoper zou zijn. Dit spreekt hij ten stelligste tegen. Meer werk om de juiste beelden te selecteren, toestellen moeten eerder vervangen worden en meer beelden aanleveren zorgt voor een meerkost die je bij analoge fotografie niet had. In het algemeen is hij zelf niet blij met de keuze die wordt gemaakt, maar hij legt zich neer bij de gang van zaken. Fotografen voelen wel de behoefte om dit te compenseren met persoonlijk werk of projecten. Verder werd er geopperd dat de fotograaf en de beeldredacteur bepalen wat iemand te zien krijgt. Minstens even interessant zou zijn om te kijken wat het origineel is, dus wat de kijker niet te zien krijgt.

Toemaatje: waaraan moet een goed beeld voldoen?

  • een beeld voor een bedrijf moet aansluiten bij de kernwaarden
  • een beeld  moet aansluiten bij de doelgroep en deze moet worden doorgevoerd in alle communicatie zoals: website, drukwerk, sociale media, werkplek etc.
  • Overweeg om een “icoon” voor je bedrijf te kiezen
  • Creëer een  goed gevoel moment. Dit is een gebeurtenis of een uiting waardoor je extra opvalt
  • en die de mensen ook onthouden en associëren met je bedrijf.
  • Controleer geregeld of de beeldtaal nog klopt met je intenties.

 Linken

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_duurst_geveilde_schilderijen

http://www.gentm.be/20110407/gent-m/hello